Logo khách sạn Ngọc Hà Vĩnh Phúc, Logo Ngoc Ha Hotel
Liên hệ khách sạn Ngọc Hà Vĩnh Phúc, Ngoc Ha Hotel HOTLINE: 0166-5144-567 Hỗ trợ trực tuyến khách sạn Ngọc Hà Vĩnh Phúc, Ngoc Ha Hotel
KHÁCH SẠN NGỌC HÀ
   Bảng giá dịch vụ
Báo giá phòng hội thảo 200-350 khách
Áp dụng từ :01/01/2014
Báo giá phòng hội thảo 100-200 khách
Áp dụng từ :01/01/2014
SET MENU 2.000.000 đ/ mâm/10 khách
SET MENU 1.800.000 đ/ mâm/10 khách
SET MENU 1.750.000 đ/ mâm/10 khách
SET MENU 1.720.000 đ/ mâm/10 khách
SET MENU 1.420.000 đ/ mâm/10 khách
SET MENU 1.400.000 đ/ mâm/10 khách
SET MENU 1.350.000 đ/ mâm/10 khách
SET MENU 2.500.000 đ /mâm/10 khách