Logo khách sạn Ngọc Hà Vĩnh Phúc, Logo Ngoc Ha Hotel
Liên hệ khách sạn Ngọc Hà Vĩnh Phúc, Ngoc Ha Hotel HOTLINE: 0166-5144-567 Hỗ trợ trực tuyến khách sạn Ngọc Hà Vĩnh Phúc, Ngoc Ha Hotel
KHÁCH SẠN NGỌC HÀ
CÁC MÓN SÚP.
SÚP GÀ NGÔ KEM 15.000 đ/bát
SÚP GÀ NẤM 15.000 đ/bát
SÚP HẢI SẢN 15.000 đ/bát
SÚP CUA MĂNG TÂY 35.000 đ/bát
SÚP CUA NẤM 25.000 đ/bát
SÚP ĐUÔI BÒ 25.000 đ/bát
SÚP CÁ RONG BIỂN 20.000 đ/bát
SÚP CANH CÁ BỚP 30.000 đ/bát

 

Liên hệ Bản in
Bài viết mới cập nhật:
THỊT BÒ CÁC MÓN ( Định lượng cho 10 khách)
CÁC MÓN KHAI VỊ ( Định lượng cho 10 khách)
THỊT LỢN CÁC MÓN ( Định lượng cho 10 khách)
CÁC MÓN RAU ( Định lượng cho 10 khách)
CÁC MÓN SALAT, NỘM ( Định lượng cho 10 khách)
Bài viết đã đăng:
Các món Tôm, Cua, Ghẹ, Tu Hài