Logo khách sạn Ngọc Hà Vĩnh Phúc, Logo Ngoc Ha Hotel
Liên hệ khách sạn Ngọc Hà Vĩnh Phúc, Ngoc Ha Hotel HOTLINE: 0166-5144-567 Hỗ trợ trực tuyến khách sạn Ngọc Hà Vĩnh Phúc, Ngoc Ha Hotel
KHÁCH SẠN NGỌC HÀ
CÁC MÓN KHAI VỊ ( Định lượng cho 10 khách).

NGÔ CHIÊN BƠ
65.000 đ/đĩa

KHAI LANG CHIÊN BƠ
65.000 đ/đĩa

KHOAI TÂY CHIÊN BƠ
65.000 đ/đĩa

KHOAI MÔN CHIÊN
65.000 đ/đĩa

NEM HẢI SẢN
120.000 đ/đĩa

NEM SÀI GÒN
120.000 đ/đĩa

NEM NGỌC HÀ
120.000 đ/đĩa

Liên hệ Bản in
Bài viết mới cập nhật:
Menu đồ uống
LẨU CÁC MÓN ( 10 khách/mâm)
BA BA VÀ CÁC MÓN CÁ
THỊT BÊ, Mực các món ( Định lượng cho 10 khách)
THỊT BÒ CÁC MÓN ( Định lượng cho 10 khách)
Bài viết đã đăng:
THỊT LỢN CÁC MÓN ( Định lượng cho 10 khách)
CÁC MÓN RAU ( Định lượng cho 10 khách)
CÁC MÓN SALAT, NỘM ( Định lượng cho 10 khách)
CÁC MÓN SÚP
Các món Tôm, Cua, Ghẹ, Tu Hài